Sissel Endresen er en norsk kunstner som er opptatt av varige verdier.
Med sin kunst ønsker hun å rette søkelyset mot noe som hun mener vi bør ta bedre vare på, lokalt. nasjonalt og globalt.
Sissel er spesielt opptatt av å slå et slag for våre truede dyrearter, artsmangfoldet og miljøet.
Sissel fletter inn noe av vår nasjonale kunst og håndverksarv i sine bilder, elementer av bunadssølv, rosemaling og åkleveving.
Sissel Endresen er en spennende kunstner, som har mye til felles med Bed of Roses kjerneverdier.
-Jordnært, ekte og vakkert!

No products were found matching your selection.